Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija (ŠALD) – nuo 2005 metų veikianti nevyriausybinė gamtosauginė organizacija, vienijanti šikšnosparnių ir jų buveinių tyrimus, apsaugą bei šių darbų populiarinimą vykdančius žmones. Nuo 2011 metų ŠALD yra tarptautinės šikšnosparnių apsaugos organizacijas vienijančios organizacijos BatLife Europe narė.

 ŠALD misija užtikrinti gerą šikšnosparnių apsaugos būklę Lietuvoje. Todėl pagrindinės draugijos veiklos sritys yra:

  • organizuoti ir vykdyti mokslinius šikšnosparnių bei jų buveinių tyrimus ir jų stebėseną;
  • inicijuoti, rengti ir įgyvendinti šikšnosparnių tyrimų bei apsaugos programas, projektus, būklės ar poveikio vertinimus;
  • rūpintis Lietuvoje aptinkamų šikšnosparnių dienojimo, veisimosi ir žiemojimo vietų apsauga, rengti ir skatinti praktikoje naudotis siūlymais dėl būklės gerinimo;
  • gilinti gamtosaugos specialistų žinias šikšnosparnių tyrimų bei apsaugos srityse, gerinti praktinio darbo įgūdžius;
  • keistis patirtimi su tarptautinėmis šikšnosparnių apsaugą vykdančiomis organizacijomis: organizuoti ir dalyvauti kitų šalių organizuojamuose tarptautiniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, simpoziumuose ir pan.;
  • ugdyti visuomenėje pagarbą ir meilę gamtai bei atsakomybės jausmą dėl jos išsaugojimo didinant jos informuotumą šikšnosparnių reikšmės, pažeidžiamumo ir apsaugos priemonių taikymo galimybių;
  • teikti konsultacijas šikšnosparnių apsaugos klausimais tiek pavieniams asmenims, tiek organizacijoms;
  • leisti mokslo ir populiarius leidinius, konferencijų ir kitų renginių darbus, tyrimų metodines rekomendacijas bei kitą su šikšnosparnių pažinimu, tyrimais ar apsaugą susijusą literatūrą.
Google GmailEmailFacebook