Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija (ŠALD) yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kuri rūpinasi šikšnosparnių tyrimais bei apsauga Lietuvoje bei vykdo visuomenės aplinkosauginiu švietimu. O taip pat teikia konsultacijas kaip sugyventi su pernelyg artimoje kaimynystėje apsigyvenusių šikšnosparnių ar atvirkščiai – norintiems sukurti palankias sąlygas šikšnosparniams įsikurti.

   Jūs galite prisidėti prie draugijos veiklos pervesdami 2 % savo pajamų mokesčio į draugijos sąskaitą.

   Norėdami per pajamų mokestį suteikti paramą fondui, Jūs turite užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje nuolat gyvenate, nustatytos FR0512 (02 versija) formos prašymą. Tą galite atlikti pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 1 dienos. Prašymą apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms ar jų teritoriniams skyriams (toliau – AVMI) galima pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui, atsiųsti paštu (adresu: Neravų 8, Druskininkai).  Jei privalote mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas pateikiamas kartu su deklaracija.

   Prašymus išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai. Ranka užpildyti galima iš AVMI gautus spaustuviniu būdu pagamintus prašymo blankus. Kompiuteriniu būdu pildyti skirta prašymo forma skelbiama VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt. Prašymo formą ir pildymo instrukciją galite parsisiųsti čia.

   Daugiau informacijos apie pajamų mokesčio skyrimą paramai rasite čia.

   Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugijos duomenys:

   Paramos gavėjo identifikacinis numeris: 300144509

   Paramos gavėjo pavadinimas: Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija

   Buveinės adresas: Naftininkų g. 16 – 36, LT-89121 Mažeikiai

   Banko pavadinimas: AB SEB bankas

   Banko kodas: 70440

   Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT13 7044 0600 0516 4241

Google GmailEmailFacebook