Nors šikšnosparniai yra vienas iš gausiausių žinduolių būrių, jų gausa tiek Europoje, tiek visame pasaulyje mažėja. Iš 14 Lietuvoje gyvenančių šikšnosparnių rūšių į Lietuvos Raudonąją knygą (LRK) įrašyta 11 rūšių. Kadangi šikšnosparniai nepripažįsta sienų, gyvena ir migruoja nepriklausomai nuo valstybių ribų, šalys vienijasi ir nuolat kuria tarptautinius jų apsaugos planus. Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, yra pasirašiusios Berno ir Bonos konvencijas bei Buveinių direktyvą, kuriomis įsipareigoja saugoti retas šikšnosparnių rūšis ne tik nacionaliniu, bet ir Europiniu mastu.

Google GmailEmailFacebook