(Informacija greitu laiku bus atnaujinta atsižvelgiant į naujai įsigaliojusius teisės aktus)…

Baigiantis 2012 metams Lietuvos respublikos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pasirašė įsakymą Nr. D1-1106 “Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ , tad nuo 2013 metų 10 kartų padidėjo baudos už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331), įrašytus žinduolius.

Remiantis naujai įsigaliojusiu įstatymu, už šikšnosparnio, priskirto 0(Ex) ir 1(E) retumo kategorijoms, sunaikinimą numatyta – 436,8 Lt bauda.  Jei sunaikinamas šikšnosparnis, kuris priskirtas 2(V), 3(R), 4(I), 5(Rs) retumo kategorijoms, bus skiriama 218,4 Lt bauda. Primename, kad 11 iš 14 Lietuvoje gyvenančių šikšnosparnių rūšių yra įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Jų sąrašą rasite ČIA

Taip pat nustatyta, kad už sunaikintą nurodytų žinduolių vaikingą arba jauniklius vedžiojančią (maitinančią) patelę nustatomas trigubas indeksuotas bazinis tarifas – t.y. 0(Ex) ar 1(E) retumo kategorijoms priskirto šikšnosparnio vaikingos patelės sunaikinimą gresia 1310,4 lt bauda, o jei rūšis priskirta 2(V), 3(R), 4(I) ar 5(Rs) retumo kategorijai – 655,2 Lt bauda.

Reikia atminti, kad yra saugomos ir šikšnosparnių buveinės: už sunaikintas buveines (žinduolių naudojamą lizdą, namelį, olą, guolį, drevę ar kitą žinduolių jauniklių vedimo vietą) nustatomas dvigubas tos rūšies gyvūno indeksuotas bazinis tarifas (baudos – atitinkamai 873,6 ir 436,8 Lt). O jei bus sunaikinta šikšnosparnių kolonija, bus taikoma dvigubas visų sunaikintų šikšnosparnių indeksuotų bazinių tarifų suma. Pvz., jei būtų sunaikinta rudųjų nakvišų kolonija, kuri gali būti kad ir 20 individų, tuomet už tai būtų paskirta 8736 Lt bauda.

Baudos numatytos ir net už tas šikšnosparnių rūšis, kurios neįtrauktos į Lietuvos Raudonąją knygą – už kiekvieną sunaikintą šių rūšių šikšnosparnį teks susimokėti 54,6 Lt. Jei tai buvo vaikinga patelė – 163,8 Lt, o jei visa kolonija - taikoma dvigubas visų sunaikintų šikšnosparnių indeksuotų bazinių tarifų suma. Pvz., jei sunaikinama į Lietuvos Raudonąją knygą neįrašytų šikšniukų mažylių kolonija, kuri gali būti sudaryta iš kad ir 40 viename inkile apsigyvenusių individų, už tai būtų skirta 4368 Llt bauda. O jei tai buvo veisimosi kolonija – 6552 Lt bauda.

ŠALD džiaugiasi vis didėjančiu visuomenės sąmoningumu: žmonės patys kelia jiems specialius inkilus, mums praneša apie į nelaimę patekusius šikšnosparnius bei  informuoja apie netinkamose žiemavietėse aptiktus paslaptinguosius skrajūnus ir pan. Šis įstatymas nukreiptas prieš piktavalius, tyčia naikinantiems šikšnosparnius ir jų kolonijas. Tad aptikus šikšnosparnius savo aplinkoje ir norint vykdyti bet kokią veiklą (pastatų, rūsių, renovaciją, rekonstrukciją, senų drevėtų medžių kirtimą ir pan.) prieš tai pasikonsultuokite su ŠALD ekspertais.

Google GmailEmailFacebook