Šikšnosparniai miške naudoja daugybę vietų pasislėpti. Tai priklauso nuo metų ar paros laiko, gyvenimo tarpsnio ir šikšnosparnio rūšies, pvz., europinis plačiaausis įsikuria po atšokusia žieve, rudasis nakviša – genių iškaltuose uoksuose, o mažasis nakviša – natūraliose ertmėse ir lajoje. Dažniausiai šikšnosparnių slėptuvėmis miške tampa: drevės, džiūstantys arba jau nudžiuvę medžiai, medžiai su atšokusia žieve, genių iškalti uoksai, natūralios ertmės medyje, inkilai šikšnosparniams ir paukščiams. Slėptuvę šikšnosparniai gali keisti kiekvienais metais, ar net kelis kartus per sezoną. Norint, kad šikšnosparniai miške būtų apsaugoti, reikia užtikrinti slėptuvių ir maitinimosi vietų apsaugą. Ypač svarbūs yra drevėti medžiai, kadangi jie gali būti gyvybiškai svarbūs kai kurioms rūšims, pvz., Natererio pelėausis, mažasis nakviša, europinis plačiaausis tokiose vietose įkuria veisimosi kolonijas. Be to, sezono metu jie dažnai keičia vietas, dėl to šių rūšių populiacijos išsaugojimui reikalingas atitinkamas kiekis slėptuvių. Todėl yra svarbu ieškoti, ženklinti ir saugoti vasaros kolonijų slėptuves bei žiemavietes. Pravartu stebėti medžių kirtimus. Jeigu nukirto medį, kuriame buvo įsikūrusi šikšnosparnių kolonija, reikia sukurti naują slėptuvę, pavyzdžiui, pakabinti keletą inkilų. Tik inkilai ne visada gali pakeisti natūralias slėptuves. Štai europinis plačiaausis šikšnosparnių inkilų neužima, jis įsikuria po atšokusia žieve. Didelis pavojus šiems žinduoliams gresia, kai miškai kertami ne tik vasarą, bet pavasarį, rudenį ir žiemą, nes šikšnosparniai gali žiemoti medžių uoksuose. Rudieji nakvišos senuose ir nelabai senuose medžiuose žiemoja didelėmis grupėmis. Nukirtus medį, kur yra uoksai ar plyšiai, juos būtina apžiūrėti. Radus žiemojančius šikšnosparnius, reikia pranešti specialistams.

Dirbtinių slėptuvių įrengimas ir inkilų iškėlimas yra naudingas miškams, o kai kuriais atvejais net būtinas, ypač monokultūriniuose jaunuose miškuose arba vietose, kur trūksta natūralių slėptuvių. Miškuose, kur trūksta vandens telkinių, tikslinga įrengti priešgaisrinius vandens telkinius, kanalus, kurie yra puikios šikšnosparnių ir kitų gyvūnų girdyklos. Ir labai svarbu iki minimumo sumažinti cheminių medžiagų naudojimą kovojant su miškų kenkėjais, tad stengtis juos reguliuoti biologiniais metodais. Dažniausiai praktikuojama priviliojant paukščius, bet mažai kam žinoma, kad ne ką mažiau efektyvus yra šikšnosparnių priviliojimas, nes šie žinduoliai sunaikina labai daug naktimis skraidančių medžių kenkėjų.

Google GmailEmailFacebook