Lithuania live bats eat only insects. Kad palaikyt? greit? medďż˝iag? apykait? ir aukšt? k?no temperat?r?, turintys maž? svor?, bet didel? k?no pavirši?, these flying mammals must eat a lot. For example, rudasis nakviša per nakt? su?da 10-15 gram? vabzdži?, o vandeninis pel?ausis tik 5-6 grams. Ta?iau tie 5-6 grams – or 4 000-5 000 vabzdži?.

M?s? krašto šikšnosparni? racionas yra gana ?vairus, bet vabzdži? ?vairov? skirtingose šikšnosparni? grup?se gali kiek skirtis ir priklausyti nuo pa?i? vabzdži? gausumo, local, where bats feed on, met? laik? ar net nuo paros laiko ir or?. ďż˝ikďż˝nosparni? racionas kinta kei?iantis met? laikams. Vieni vabzdžiai dominuoja pavasar?, kiti vasar?. Grambuolius ir ilgakojus uodus m?gsta visi šikšnosparniai. Europinis pla?iaausis medžioja tik naktinius drugelius. Vandeninio pel?ausio ir Natuzijaus šikšniuko raciono pagrind? sudaro dvisparniai vabzdžiai. Grasshopper, earwig, locusts, vorus, drugeli? lervas ?da rudasis ausylis.

Maitintis šikšnosparniai skrenda nepra?jus valandai nuo saul?lydžio. Skirting? r?ďż˝i? šikšnosparniai pasirenka skirtingai nuo dienos sl?ptuvi? nutolusias maitinimosi vietas – vienos r?šys skrenda arti, others may fly even for 10-25 km esan?ias maitinimosi vietas. Nakties metu šikšnosparniai gali naudoti vien? arba kelias maitinimosi vietas. Vienos r?šys maitinasi vis? nakt?, other - doing so breaks, who? metu naudoja naktines sl?ptuves.

Gyv?nai maitinasi pavieniui arba kartu su tos pa?ios r?šies žv?reliais. ďż˝ikďż˝nosparni? r?ďż˝ys, turin?ios trumpus ir pla?ius sparnus, for example., quick-eared brown, tarp kli??i? skraido l??iau, but the hustle. R?ďż˝ys, turin?ios pla?ius sparnus, for example., primrose, yra prisitaik? skraidyti greitai ir dažnai toliau nuo kli??i? arba dideliame aukštyje. Pagal medžiojimo pob?d? šikšnosparniai skirstomi ? kelias grupes:

1.Flitter mouse, medžiojan?ius atviroje vietoje, aukštai virš žem?s ir toliau nuo ?vairiausi? kli??i?. Only air its victims catching brown and little primrose.

2.Flitter mouse, medžiojan?ius arti žem?s, prie kli??i? (tarp medži?, pamišk?je) ir gaudan?ias savo aukas ore. These are dwarf pipistrelle pipistrelle and little, v?lyvasis šikšnys ir ?suotasis ir Brandto pel?ausiai.

3.Flitter mouse, medžiojan?ius labai arti žem?s, between vegetation, ar vabzdžius surenkan?ius tiesiog nuo ?vairiausi? pavirši?. Taip maist? gaudo Naterero pel?ausis, quick-eared brown, etc..

4.Flitter mouse, medžiojan?ius virš vandens telkini?. Vabzdžius virš vandens ore gaudo arba griebia juos nuo vandens paviršiaus vandeninis ir k?drinis pel?ausiai.

Google GmailEmailFacebook