� �D?l tarpusavio pana�umo bei spalvini? variacij? kai kuri? r?�i? Bats, ypa? smulkesni? r?�i? pel?ausiai, pipistrelle, visually there is little difference. Tod?l kartais tik morfologini? matavim? d?ka galima tiksliai nustatyti r?�?.�Be to, that bats are weighed (Q), before they are measured:
1 – k?no ilgis (The) – nuo snukio galo iki analin?s angos;
2 – tail length (C) – nuo analin?s angos iki uodegos galo;
3 – p?dos ilgis (P) – nuo kulno s?nario kampo iki ilgiausio pir�to galo (be nago);
4 – ear length (A) – nuo ausies kau�elio u�pakalinio kra�to prisitvirtinimo prie �ando vietos iki vir�?n?s (be plauk?);
5 – ear height kramslio (Tr) – nuo kramslio spenio iki skiauter?s vir�?n?s;
6 – forearm length (An) – atstumas tarp labiausiai atsiki�usi? alk?n?s ir rie�o dali? (matuojama i� nugaros pus?s, suglaudus sparn?);
7 – calf length (Cr) – atstumas tarp labiausiai atsiki�usi? kelio ir ?iurnos dali? (matuojama sulenkus koj? per kelio s?nar? ir kuln?);
8 – tarpugalio wing width (LtA) – atstumas tarp i�skleist? sparn? gal? (matuojama paguld�ius �v?rel? ant nugaros ir i�skleidus sparnus taip, kad skraidomoji pl?vel? b?t? i�tempta tolygiai horizontaliai.

In addition, siekiant nustatyti r?�ies individ? vietoj �ik�nosparnio �iedavimo galima taikyti sparn? kartografavim?.

Sparn? tarpugali? matavimas

Ear and ear kramslio Measurement

Forearm Measurement

Calf Measurement

Google GmailEmailFacebook