Dauguma šikšnosparni? poruojasi ruden?, migration, arba žiem?, jau susirink? ? žiemavietes. Po kopuliacijos gyvybinga sperma gimdoje išb?na iki pavasario ir kiaušial?st? apvaisinama tik pavasar?. M?s? klimato juostoje jauniklius šikšnosparniai veda 1 kart? per year. Juveniles led the colonies, susidedan?iose tik iš pateli?. Gimdydamos patel?s pasišalina toliau nuo kolonijos, užima horizontali? arba vertikali? (galva ? virďż˝?) pad?t? ir uodegos skraidom?ja pl?ve gaudo naujagim?.

Neseniai gim?s rudojo ausylio jauniklis

Daugumos šikšnosparni? r?ďż˝i? patel?s atsiveda po vien? jaunikl?, o šikšniuk?, nakviďż˝? ir dvispalvi? plikšni? patel?s dažniausiai gimdo dvynius. Young are born bare. Gimus? jaunikl? motina tuojau pat išvalo, o šis iš karto ?sikimba ? motinos kailiuk? ir pradeda ž?sti pien?. Pirm?sias dienas jauniklis stipriai laikosi ?sikib?s ? mam?, tod?l ji, necessary, fly with the young on.

Kelet? dien? po gimdymo patel? neskrenda medžioti – jaunikl? maitina ir pati gyvena iš k?ne sukaupt? atsarg?. Juveniles are fed only breast milk. Bat - the only mammal, kuris jaunikl? pienu maitina tol, kol šis tampa tokio pat dydžio kaip ir suaug?s šikšnosparnis. Kai patel? nori nustoti žindyti ir jau skristi medžioti, special motion, judindama vis? k?n?, give offspring to understand. Gr?žusi iš medžiokl?s mama savo jaunikl? lengvai atpaž?sta iš skleidžiamo specifinio garso, that each offspring is different. Jauniklis gr?žusi? mam? skuba pasveikinti laižydamas jos snukut?.

In?lyvasis šikšnys su jaunikliu

Pirm? kart? jaunikliai toli neskrenda – tik apži?ri aplink esan?ias sl?ptuves ir greitai gr?ďż˝ta atgal. B?na taip, kad nepatyr?s žinduolis pasiklysta ir atgal ? sl?ptuv? gr?žta tik kartu su iš medžiokl?s parskridusia mama. Jeigu išskridimas iš sl?ptuves yra sud?tingas, dažnai jaunikliui sunku patekti ? j?, o negal?damas patekti atgal jis gali ž?ti. Tod?l, jeigu šikšnosparni? kolonija gyvena j?s? namo pal?p?je ir norite j? išprašyti, neskub?kite užkišti išskridimo angos. Kai kuri? r?ďż˝i? jaunikliai per pirm?j? skryd? dažnai stebimi ir lydimi mamos, kit? r?ďż˝i? jaunikliai skraidyti ir medžioti pradeda savarankiškai. Pirmosios jaunikli? medďż˝iokl?s dienos dažniausiai neb?na s?kmingos, tik po keli? medďż˝iokl?s nakt? jie ?gunda pagauti vabzdži?. Tod?l labai svarbu, kad mokantis medžioti b?t? daug maisto.

Google GmailEmailFacebook