2021 m. February 3 d. Auk�t?j? Paneri? geleinkelio tunelyje vyko kasmetin? iemojan?i? �ik�nosparni? apskaita. Suskai?iav? rezultatus norime pasidiaugti – ?ia iemojan?i? �ik�nosparni? gausa iliko gana stabili: 2021 m. i viso buvo suskai?iuoti 1897 iemojantys iknosparniai, i kuri? 1280 k?drini? pel?ausi?, 590 vandenini? pel?ausi? , 4 branto/?suotieji pel?ausiai, 2 europiniai pla?iaausiai ir 21 neatpaintu lik?s pel?ausis.Nuo 2000 m. Auk�t?j? Paneri? tunelyje vykdom? apskait? metu fiksuotus gausos poky?ius ir gal net tam tikras tendencijas galite pamatyti iame grafike:

Paneriu siksnosparniai

Google GmailEmailFacebook