Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44
Lietuvių kalbaEnglish

Bats apartments

2018-08-03 | News

ikniukas ilsisi ant uuoliaidos

Pipistrelle resting on the curtain

Nuo liepos pabaigos ir vis? rugpj?t? ? �moni? gyvenamas patalpas danai ?skrenda iknosparniai. Daniausiai tai b?na jau paaug? jaunikliai, currently active flying, mokosi sugauti skraidan?ius vabzd�ius, pasirinkti saugias sl?ptuves ir kit? igyvenimo subtilybi?. Leave, patirties tr?kumas ir pakia jiems koj? d?l dien? kepinan?i? kar?i? ir ilt? nakt? daug moni? miega atidar? ar bent prav?r? langus, pro kuriuos iknosparniai ir patenka ? vid?. O ?ia jau kaip kuriam pasiseka vieni greitai randa pro kur iskristi, kiti isigand? pradeda blakytis po kambar? ir pan.

Read more

D?kojame u supratingum? ir r?pestingum?!

2018-02-13 | News

Siksniukas nykstukas delne i? met? iem? besikartojantys atalimai ir atlydiai iek tiek sujauk? �ik�nosparni? iemojimo ritm?. Paprastai jie iemojimui pasirinktose vietose ramiai sau ki?to iki pavasario, ta?iau kai lauke tai minusin? temperat?ra, tai pliusin?, tinkam? iemaviet? pasirinkti sunku. Gerai tiems, kurie susirado jauki? ni? r?siuose ar kitose poemin?se sl?ptuv?se. Ten temperat?ros svyravimai neym?s. O tiems, kurie nusprend? iemoti pastatuose, ramyb?s n?ra – tai alta, tai jau per ilta. Tad ir ?ia iemojantys iknosparniai tai lenda giliau, kur il?iau, o kai ten per ilta, kraustosi ar?iau ior?s. Retkar?iais i? �iemojimo viet? keitimo metu patys to nenor?dami patenka ? kambarius ar ofisus. Tam keli? daug – ventiliacijos angos, plyiai pastog?se, paliktas pravertas langas ir pan. Ne visi mon?s apsidiaugia tokiu nekviestu sve?iu. Bet ir pats iknosparnis diaugsmu netrykta – suprat?s savo klaid? daniausiai skraidydamas bando surasti kaip iskristi i patalpos arba ulenda kur nors nuoaliau ir laukia progos itr?kti atgal ? laisv?.

Read more

Neperprasta EBOLA

2017-09-22 | News

EUROBATS sekretoriato paskelbtas iknosparni? ekspert? atsakymas ? pateiktus kaltinimus, kad iknosparniai yra EBOLA viruso altinis

Read more

Kvie?iame ? parod?

2017-01-31 | News

Kvie?iame apsilankyti Nacionalin?je dail?s galerijos (Constitution Ave.. 22, Vilnius) exhibition “City nature: start to Vilnius”, be held 2017 02 03 – 03 19.Kas bendro tarp iknosparni? ir meno parodos? answer – Julius von Bismarck. How, suinosite apsilank? exhibition.

unnamed

 

For more information.

Read more

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44