Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44
Lietuvių kalbaEnglish

Badge

2013-12-04 | News

DSCF1163�ik�nosparni? likimui neabejingiems mon?ms dovanojamas enkliukas, kur? ileido Lietuvos gamtos fondas (LGF), ?gyvendindamas Vilniaus miesto savivaldyb?svisuomen?s aplinkosauginio vietimo programos projekt? Susipainkiteiknosparniai ir bendradarbiaudamas su iknosparni? apsaugos Lietuvoje draugija (LSBC).

Read more

New Booklet

2013-11-20 | News

Lithuanian Fund for Nature (LGF), ?gyvendindamas Vilniaus miesto savivaldyb?svisuomen?s aplinkosauginio vietimo programos projekt? Susipainkiteiknosparniai ir bendradarbiaudamas su iknosparni? apsaugos Lietuvoje draugija (LSBC) ileido lankstinuk?, kuriame galite surasti informacij? kaip elgtis pastate aptikus iknosparn?. Lankstinuk? peri?r?ti ir parsisi?sti galite paspaud? �i? nuorod?- Flyer.

Read more

Vapsva with iknosparnis?

2013-11-14 | News

Some bats, roosting sites that use the nesting boxes (for example., Lithuania still has not been detected didiojo pel?ausio (Myotis myotis) male), b?dami inkile skleidia gars?, labai pana? ? t?, kur? skleidia suerzintos taip pat inkiluose apsigyvenusios vapsvos. So they put off the curious pre-, are aiming to check what is inside the road joint.

Read more

CSC Baltic r LGF iniciatyva

2013-10-12 | News

Tarptautin? IT kompanija CSC Baltic” globoja Verki? parke gyvenan?ius iknosparnius. Helping Lithuanian Fund for Nature (LGF) pernai prad?t? 19-os inkil? paintin? tak? Verk?s pakrante iemet papild? IT specialist? rankomis sumeistrauti inkilai ir informacinis stendas prie Verki? mal?no, kuriame galite suinoti daugiau apie Lietuvoje gyvenan?ius iknosparnius. A?i? CSC Baltic”, pavasar? pabud? iknosparniai tikrai bus d?kingi u jiems sukurtas naujas sl?ptuves!

Read more

Nelieskite �ik�nosparni?!

2013-09-21 | News

Rudasis nakvia. N. itkevi?iaus nuotrauka

Brown owl. N. �itkevi?iaus nuotrauka

Daugumai �ik�nosparniai kelia baim? tod?l, kad platina pasiutlig?. I� dalies jie teis?s – kaip ir kiti gyv?nai, �ik�nosparniai gali b?ti pasiutlig?s ne�iotojai. Nuo to neapsisaugoj?s nei vienas laukinis gyv?nas. Ta?iau �mog? apkr?sti �iuo virusu �ik�nosparniai beveik negali.

Read more

Kaip elgtis su nekviestu sve?iu – bat

2013-09-09 | News

Brandto pel?ausis. R. Karpukos nuotr.

Brandto pel?ausis. R. Karpuka photo

Vasaros pabaigoje ruden?, migruodami ar iekodami tinkam? iemavie?i?, iknosparniai neretai ?skrenda ? biurus, living rooms, bendrus pastat? koridorius. Geriausias b?das iprayti gyv?n?l? i nam? leisti jam pa?iam susirasti keli? lauk. Do not panic, Know, kad iknosparnis isigand?s dar labiau nei j?s. Gyv?no baidymas ar mojavimas rankomis tik paskatins j? dar labiau blakytis po kambar?. Pateikiame kelet? patarim?, kaip tinkamai elgtis su iuo sve?iu.

Read more

�ik�nosparni? naktis Verkiuose

2013-09-05 | News

2013 m. rugpj??io 9-osios vakar? prie Pavilni? ir Verki? regionini? park? direkcijos susirinko daugiau kaip 200 vilnie?i? ir Vilniaus miesto sve?i?, panorusi? susipainti su Lietuvoje gyvenan?iais iknosparniais. ?ia juos susipainti su iais unikaliais induoliais pakviet? Lithuanian Fund for Nature, which, ?gyvendindamasVilniaus miesto savivaldyb?s visuomen?s aplinkosauginio vietimo programos projekt? Susipainkite iknosparniai,kartu su Pavilni? ir Verki? regionini? park? direkcija sureng? oficial? EUROBATS organizuojamos 17-osios tarptautin?s iknosparni? nakties (International Bat Night) rengin?.

Read more

�ik�nosparni? naktis Verki? parke

2013-08-05 | News

Nerijaus itkevi?iaus nuotrauka

Northern IKNYS.
N. �itkevi?iaus nuotrauka

Kvie?iame ? tarptautin? �ik�nosparni? nakt? Verki? parke (Vilnius), penktadien? (rugpj??io 9 d.). The event starts 21 val.

Jie veliasi ? plaukus, atriais dantukais kimba ? kakl? ir siurbia krauj?, siaubo filmo scenarijaus vertas istorijas pasakojo pries m?nes? Kult?ros naktyje su iknosparniais susipainti at?j? vilnie?iai. Ta?iau klausantis pasakojimo apie sl?pining? �i? vieninteli? pasaulyje skraidan?i? �induoli? gyvenimo b?d? j? nuomon? keit?si: mitai krito ?tb?tin?je kovoje su inojimu, baimes keit? susiav?jimas juk ie p?kuoti sparnuo?iai ne tik nepavojingi, bet net naudingi sunaikina imtus jaukius vasaros vakarus gadinan?i? kraujasiurbi?.

Read more

Sparn? randai ir j? kartografavimas

2013-07-31 | News

iknosparniai ant savo sparn? gali tur?ti randus – the same, kaip mon?ms lieka ?sipjovus pirt? ar ugijus aizdai kitoje k?no vietoje. And it is not surprising – �ik�nosparni? sparno pl?vel? (there) is a living tissue and has all the ingredients to heal wounds.

Read more

Bats – s?km?s simbolis

2013-07-07 | News

Eptesicus serotinus? gyvenam? patalp? patekus iknosparniui mones daniausiai ikyla klausimas, kaip kuo grei?iau j? iprayti lauk. Tenka igirsti ir klausim? k? tai gal?t? reikti.

? daugiabu?i? nam? butus ar kitas gyvenamas patalpas iknosparniai patenka atsitiktinai. �iltuoju met? laiku daniausiai taip atsitinka su jaunais, even inexperienced bats, kurie pro pravir? lang? ?lekia besivydami vabzd? arba dar blogai suderina orientavimosi ir skryd�io ?g?d�ius. �altuoju met? laiku ? gyvenamas patalpas ar biur? ofisus �ik�nosparniai da�niausiai patenka keisdami �iemaviet?. Nors �? met? laik? �ie �induoliai da�niausiai praleid�ia savoti�kai ?mig?, ta?iau, jei spustel?jus �altukui �iemavietei pasirinktoje vietoje �ik�nosparniui yra per �alta, jis gali i�skristi ie�koti kitos vietos ir skub?damas gali patekti ? gyvenamas patalpas.

Read more

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44