?suotasis pel?ausis (Myotis mystacinus Kuhl, 1817) – mažas šikšnosparnis. K?no ilgis – 35 – 48 mm, atstumas tarp sparn? tarpugali? – 190 – 225 mm, mas? – 4 – 8 g. Užfiksuotas ilgiausias ?suotojo šikšnosparnio gyvenimo trukm? – 19 met? ir 8 m?nesiai. Tai Brandto pel?ausio r?šis dvyn?. Ši? dviej? r?ši? išorin? sandara tokia panaši, kad tik 1970 metais mokslininkai išskyr? kaip dvi savarankiškas r?šis. Tod?l vykdant žiemojan?i? individ? apsauktas yra nurodomos abi r?šys – Myotis brandtii/mystacinus.

   Skleidžiamas ultragarsas – 50 kHz (41,7 – 69,4 kHz). Skraidyti pradeda 30 minu?i? po saul?s laidos. Skrydis greitas, tiesus, dažnai žmogaus aukštyje.

   Manoma, kad paplit?s didžiojoje Europos dalyje. Lietuvoje iki šiol žinoma tik viena radaviet? – Birž? rajone esan?ioj karstin?je ?griuvoje „Karv?s ola“ 1978 m. buvo rasta šio žinduolio kaukol?. Remiantis užsienio šali? tyrin?toj? duomenimis ?suotieji šikšnosparniai slepiasi medži? drev?se, uoksuose, pastatuose. Patel?s formuoja jaunikli? veisimosi kolonijas po 20 – 70 individ?.

Google GmailEmailFacebook