10983865_10153017448948246_2548939365364825246_n   Norime pasidžiaugti, kad 2015 metais Lietuvoje startavo du projektai, kurie finansuojami pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“. Šių projektų viena iš sudėtinių dalių yra šikšnsoparnių tyrimai.

   Gamtos tyrimų centro kartu su Norvegijos gamtos tyrimų institutu, VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ ir Lietuvos vėjo elektrinių asociacija įgyvendinamo projekto „Darni vėjo energetikos plėtra Vakarų Lietuvoje (DAVEP-VLIT)“ tikslas – konfliktinių teritorijų, kurios plėtojant vėjo energijos gamybos pajėgumus yra jautrios biologinės įvairovės apsaugos požiūriu, nustatymas ir konfliktų valdymo rekomendacijų parengimas.
Įgyvendinant projektą bus parengti kriterijai probleminėms teritorijoms nustatyti. Ten, kur įmanoma, vėjo jėgainių plėtros ir biologinės įvairovės apsaugos konfliktai galėtų būti sprendžiami laikantis rekomendacijų, kurios bus parengtos įgyvendinant projektą. Projekto rezultatai neatleis nuo Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytų pareigų įvertinti planuojamos veiklos poveikį aplinkai, tačiau suteiks vertingos išankstinės informacijos vėjo energetikos projektų planuotojams, sumažins klaidingų sprendimų tikimybę, leis sutaupyti daug laiko ir energijos ieškant tinkamų sprendimų. Konfliktų mastas bus vizualizuojamas žemėlapyje pagal specialiai parengtą modelį. Šis modelis leis tai atlikti automatizuotai. Jis bus daugkartinis. Atnaujinus informaciją, bus galima iš karto nustatyti problemines teritorijas, žinoti, kokią dalį jos sudaro visos savivaldybės teritorijoje, ir matyti konfliktų intensyvumą. Esant reikalui, šis modelis nesunkiai gali būti pritaikytas visos šalies probleminėms teritorijoms nustatyti, o Vakarų Lietuvai parengtos rekomendacijos galės būti naudojamos ir plačiau.

Jegaines   Lietuvos ornitologų draugijos kartu su Pajūrio planavimo ir tyrimų institutu bei Lietuvos energetikos institutu įgyvendinamo projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ pagrindinis tikslas – mažinti biologinės įvairovės nykimą Lietuvoje. Projekto pagrindiniai uždaviniai numato biologinės įvairovės apsaugai svarbių/jautrių ir konfliktinių vėjo energetikos plėtros požiūriu teritorijų išskyrimą, jų apsaugos ir vėjo energetikos darnios plėtros konfliktų valdymo priemonių bei rekomendacijų dėl vėjo energetikos plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse parengimą. Šio projekto išskirtinis bruožas yra visos šalies masto paukščių ir šikšnosparnių tyrimai potencialiose vėjo energetikos plėtros teritorijose. Tyrimų pagrindu ir bus rengiamos minėtos konfliktus mažinančios priemonės bei atitinkamos rekomendacijos, kurios bus aptariamos tiek su gamtosaugos, tiek su vėjo energetikos plėtros sektoriaus atstovais.

   Planuojama, kad su šių projektų rezultatais galėsite susipažinti 2016 m viduryje.

Google GmailEmailFacebook