Į butų ar namų kambarius šikšnosparniai dažniausiai patenka vasaros vakarais, liepos – rugpjūčio mėnesiais. Paprastai įskrenda dar tik pradedantys skraidyti jaunikliai, kurie tyrinėja savo gyvenamąją aplinką. Laimei, šie incidentai išsprendžiami pakankamai paprastai. Šikšnosparnis, patekęs į uždarą erdvę, dažniausiai sukasi ratais ieškodamas išėjimo. Geriausias būdas išprašyti gyvūnėlį iš namų yra leisti jam pačiam susirasti kelią laukan. Nereikia panikuoti, žinokite, kad šikšnosparnis dar labiau išsigandęs ir ieško išskridimo. Gyvūno baidymas, mojavimas rankomis tik paskatins jį dar labiau panikuoti ir padrikai skraidyti po kambarį. Jei šikšnosparnis pavargsta ir nutupia pailsėti ant užuolaidos ar sienos, lengvai galite išnešti jį į lauką net neliesdami jo. Tik svarbu niekada nepamiršti, jog šikšnosparnių ar bet kokių kitų laukinių gyvūnų negalima imti plikomis rankomis. Jei į jūsų namus dažnai užklysta šikšnosparnis, patartina langus uždengti tiklu. Tai gali būti tinklas nuo uodų – jis atliks dvigubą funkciją – apsaugos nuo kraujasiurbių ir šikšnosparnių draugijos.

   Šikšnosparnis kambaryje! Ką daryti?
• Pirmiausia uždarykite visas duris, vedančias į kitus kambarius;
• Atidarykite langus ir duris, kad šikšnosparnis galėtų išskristi;
• Iš kambario išveskite visus naminius gyvūnus, ypač kates ir šunis (naminiai gyvūnai gali pradėti blaškytis, gaudyti šikšnosparnį ir taip pridaryti papildomų nemalonumų);
• Išjunkite šviesas ir išeikite iš kambario;
• Nebandykite nukreipti šikšnosparnio link lango, tiesiog leiskite jam pačiam susiorientuoti aplinkoje;
• Per kelias minutes šikšnosparnis turėtų nurimti, apsiprasti, nustatyti durų ar lango buvimo vietą ir išskristi laukan.

   Ką daryti jei šikšnosparnis neskrenda lauk?
• Užsimaukite pakankamai storas pirštines.
• Ant besiilsinčio šikšnosparnio uždėkite didesnį indą, pavyzdžiui,plastikinį dubenį. Tuo metu gyvūnas būna pavargęs ir pasimetęs, todėl jums besiartinant nepradės skristi.
• Tarp indo ir sienos įstumkite tvirto kartono lapą gyvūnui sulaikyti. Tvirtai laikykite prispaudę kartoną ant indo. Stumti kartoną reikia labai atsargiai, kad nesužeistumėte šikšnosparnio kojų. Neišsigąskite, jeigu šikšnosparnis pradės garsiai cypti.
• Išneškite indą su šikšnosparniu į lauką. Indą nukreipkite nuo savęs, apverskite, kad šikšnosparnis liktų ant kartono ir padėkite saugioje vietoje virš žemės – ant atbrailos, tvorelės ar medžio. Šikšnosparnis ne iš karto išskris, todėl svarbu, kad jis būtų virš žemės. Taip gyvūną apsaugosite nuo plėšrūnų, kol šis apsipras ir susiorientuos. Be to, skirtingai nuo paukščių, dauguma šikšnosparnių prieš galėdami paskristi turi pasileisti nuo pakylos ir įsibėgėti.
• Jeigu aptikote šikšnosparnį dienos metu miegantį ant sienos, nuimkite jį, orui laidžia medžiaga uždenkite dubenį ir palaukite iki vakaro. Vakare šikšnosparnis taps aktyvus ir galės skristi.

Google GmailEmailFacebook