Varėnos rūsio miegalis

Varėnos rūsio miegaliai

Smagu, kad šalia Varėnos miške esančiame rūsyje vis dar žiemoja šikšnosparniai. Šiuo metu ten įsikūrę 4 šiauriniai šikšniai ir 1 vandeninis pelėausis. Nuostabu, kad vienas šiaurinis šikšnys jau ketvirti metai žiemoja įsikibęs toje pat rūsio lubų vietoje. Bet neramu, kad nebuvo rudųjų ausylių. Tikimės, kad aplinkos tvarkymo darbai tam įtakos neturėjo…

Google GmailEmailFacebook