Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44
LietuviĹł kalbaEnglish

Šikšnosparniai butuose

2018-08-03 | Naujienos

Šikšniukas ilsisi ant užuoliaidos

Šikšniukas ilsisi ant užuolaidos

  Nuo liepos pabaigos ir vis? rugpj?t? ? žmoni? gyvenamas patalpas dažnai ?skrenda šikšnosparniai. Dažniausiai tai b?na jau paaug? jaunikliai, kurie šiuo metu aktyviai skraido, mokosi sugauti skraidan?ius vabzdžius, pasirinkti saugias sl?ptuves ir kit? išgyvenimo subtilybi?. Deja, patirties tr?kumas ir pakiša jiems koj? – d?l dien? kepinan?i? karš?i? ir šilt? nakt? daug žmoni? miega atidar? ar bent prav?r? langus, pro kuriuos šikšnosparniai ir patenka ? vid?. O ?ia jau kaip kuriam pasiseka – vieni greitai randa pro kur išskristi, kiti išsigand? pradeda blaškytis po kambar? ir pan.

Skaityti daugiau

D?kojame už supratingum? ir r?pestingum?!

2018-02-13 | Naujienos

Siksniukas nykstukas delne   Ši? met? žiem? besikartojantys atšalimai ir atlydžiai šiek tiek sujauk? šikšnosparni? žiemojimo ritm?. Paprastai jie žiemojimui pasirinktose vietose ramiai sau ki?to iki pavasario, ta?iau kai lauke tai minusin? temperat?ra, tai pliusin?, tinkam? žiemaviet? pasirinkti sunku. Gerai tiems, kurie susirado jauki? niš? r?siuose ar kitose požemin?se sl?ptuv?se. Ten temperat?ros svyravimai nežym?s. O tiems, kurie nusprend? žiemoti pastatuose, ramyb?s n?ra – tai šalta, tai jau per šilta. Tad ir ?ia žiemojantys šikšnosparniai tai lenda giliau, kur šil?iau, o kai ten per šilta, kraustosi ar?iau išor?s. Retkar?iais ši? žiemojimo viet? keitimo metu patys to nenor?dami patenka ? kambarius ar ofisus. Tam keli? daug – ventiliacijos angos, plyšiai pastog?se, paliktas pravertas langas ir pan. Ne visi žmon?s apsidžiaugia tokiu nekviestu sve?iu. Bet ir pats šikšnosparnis džiaugsmu netrykšta – suprat?s savo klaid? dažniausiai skraidydamas bando surasti kaip išskristi iš patalpos arba užlenda kur nors nuošaliau ir laukia progos ištr?kti atgal ? laisv?.

Skaityti daugiau

Kvie?iame ? parod?

2017-01-31 | Naujienos

Kvie?iame apsilankyti Nacionalin?je dail?s galerijos (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) parodoje „Miesto gamta: pradedat Vilniumi“, kuri vyks 2017 02 03 – 03 19. Kas bendro tarp šikšnosparni? ir meno parodos? Atsakymas – Julius von Bismarck. O kaip, sužinosite apsilank? parodoje.

unnamed

 

Daugiau informacijos.

Skaityti daugiau

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44