Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44
LietuviĹł kalbaEnglish

Naujienos iš r?sio…

2015-12-02 | Naujienos

Var?nos r?sio miegalis

Var?nos r?sio miegaliai

Smagu, kad šalia Var?nos miške esan?iame r?syje vis dar žiemoja šikšnosparniai. Šiuo metu ten ?sik?r? 4 šiauriniai šikšniai ir 1 vandeninis pel?ausis. Nuostabu, kad vienas šiaurinis šikšnys jau ketvirti metai žiemoja ?sikib?s toje pat r?sio lub? vietoje. Bet neramu, kad nebuvo rud?j? ausyli?. Tikim?s, kad aplinkos tvarkymo darbai tam ?takos netur?jo…

Skaityti daugiau

Netrikdykite žiemojan?i? šikšnosparni?!

2015-12-02 | Naujienos

Siksniukas nykstukas delneJau pati žiemos pradžia parod? savo nagu?ius – liet? keit? sniegas, o snieg? – lietus. O visk? vainikavo vakare kelius sukaust?s plikledis. Oras tikrai toks, per kur? geras šeimininkas savo šuns ? lauk? nevaryt?. Bet yra gyv?nai, kuriems toks oras dar baisesnis. Tai šikšnosparniai. Šiuo metu jie jau jaukiai ?sik?r? žiemaviet?se ir nugrimzd? ? hipernacijos b?sen? laukia pavasario. Tad netrukdykime jiems saugiai peržiemoti – nesilankykite žiemaviet?se, nevykite j? lauk. Jei šaltuoju met? laiku aptikote netinkamoje (žmoni? gausiai lankomoje, pavojingai žemai viešoje vietoje kabant?, gyvenamo namo laiptin?je ?sik?rus? ir pan.) susiruošus? žiemotis šikšnosparn? ar šis nežinia iš kur atsirado j?s? kambaryje, nemeskite jo laukan, o susisiekite su šikšnosparni? apsaugos specialistais:

Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugijos pirmininkas Deividas Makavi?ius, tel. +370 620 30707

Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas Remigijus Karpuška tel. +370 684 63709

 

Skaityti daugiau

Ar tikrai didysis pel?ausis rastas Lietuvoje?

2015-07-22 | Naujienos

Myotis Šiomis dienomis Lietuvos ornitolog? draugija pateik? informacij?, kad Lietuvoje aptikta m?s? kraštui nauja šikšnosparni? r?šis – didysis pel?ausis (Myotis myotis). Nor?tume ir mes pasidžiaugti šiuo atradimu, ta?iau manome, kad dar kiek per anksti taip dr?siai viešinti ekspert? nepatvirtint? informacij?.

Skaityti daugiau

Kurš?n? parkas pasipild? inkilais šikšnosparniams

2015-06-18 | Naujienos

Kurš?n? mokiniai su mokytoja Rasa Poškiene nusprend?, kad Kurš?n? parke tur?t? gyventi šikšnosparniai. Nelaukdami, kol šie skraidantys žinduoliai patys ?sikurs senuose medžiuose, nuspr?sta  šikšnosparnius privilioti. Pus? met? studijuota mokslin? literat?ra, ? pagalb? pasikviestas Lietuvos šikšnosparni? apsaugos draugijos pirmininkas Deividas Makavi?ius.

Skaityti daugiau

Laum?n? miške – inkilai europiniams pla?iaausiams

2015-04-09 | Naujienos

Inkilas europiniam placiaausiui (1) Europinis pla?iaausis (Barbastella barbastellus) – miške gyvenantis šikšnosparnis, retas ir saugomas visoje Europoje. Specialios konstrukcijos inkilus, kuriuose gali apsistoti šis išrankus skraiduolis, sumeistravo Želvos girininkijos (Ukmerg?s MU) miškininkai. Kartu su mažaisiais bi?iuliais š? pavasar? jie išk?l? 6 inkilus šiems retiems ir ?noringiems šikšnosparniams.

Skaityti daugiau

Ebolos virusas

2014-11-18 | Naujienos

Ne paslaptis, kad šikšnosparniai yra vieni iš Ebolos ir kai kuri? kit? virus? nešiotoj?. Norime pakviesti nepulti kaltinti j? d?l šios žmones baudžian?ios rykšt?s, nes d?l to iš dalies patys žmon?s kalti. Kvie?iame pasiži?r?ti š? filmuk? ir manome, kad viskas bus aiškiau.

Skaityti daugiau

Vieno globotinio istorija

2014-07-08 | Naujienos

Siksniukas nykstukas delne   Gana v?liai vakare iš kito Lietuvos krašto paskambino kolega Deividas ir paklaus?, ar, jei prireikt?, apsiim?iau pagloboti šikšnosparnio jaunikl?. Istorija tokia, kad Marijampol?je, daugiabu?io laiptin?je gyventojai rado maž? šikšnosparn?, kuris tik garsiai taršk?jo, o skristi net neband?. Paklaus? Deivido patarimo jie šikšnosparn? pagird? ir vakare band? išleisti, ta?iau mažylis ir sutemus tik band? nuropoti ? kok? nors užkabor? ir nerod? net mažiausi? pastang? nuskristi. Tiesa, nakt? jis sugeb?jo ištr?kti iš d?žut?s ir nakt? praleido jaukiai ?sitais?s spintoje.

Skaityti daugiau

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44