2019 m. sausio 27 d. buvo vykdomas žiemojančių šikšnosparnių buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje (BAST) „Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis“ žiemojančių šikšnosparnių apskaita. Jau 2018 m. džiaugėmės, kad šiame tunelyje pavyko suskaičiuoti rekordiškai daug šikšnosparnių – net 1942. O šių metų rezultatai vėl pradžiugino – suskaičiuoti net 2327 žiemojantys šikšnosparniai! Iš jų kiek daugiau nei pusė buvo visoje Europoje reti ir saugomi kūdriniai pelėausiai (Myotis dasycneme).

2019 m. Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelyje vykdyto šikšnosparnių monitoringo  dalyviai.

2019 m. Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelyje vykdyto šikšnosparnių monitoringo dalyviai.

Google GmailEmailFacebook