Kaktuso nektaru mintantis iknosparnis

Cactus nectar bats

�ik�nosparni? reik�m? ekosistemoms yra didel?. Vais?diai iknosparniai laikomi vienais geriausi? augal? s?kl? platintoj? gyv?n? tarpe, o tarp induoli? jie geriausi, po kuri? eina lokiai.Manoma, kad d?l j? veiklos geriausiai atsikuria atogr?? mikai. iknosparniai taip pat yra svarb?s augal? apdulkintojai, nes dalis j? minta nektaru ir taip iedadulkes pernea tarp augal?. Atogr?? kratuose daugiau kaip 300 mogui svarbi? augal? r?�i? siejami su iknosparni? veikla.

Smulki? r?�i? Bats, like pipistrelle Puppy (Pipistrellus pygmaeus) would Pipistrelle bat Nathusius'(Pipistrellus nathusii), per nakt? pastveria 3-5 t?kstan?ius uod?. ie ir kiti smulk?s iknosparniai, living in malaria foci, gali labai sumainti i? kraujasiurbi? vabzdi? skai?i?. Netgi yra paskai?iuota, that bats its activities to protect against malaria for at least 2 milijonus moni?.

Grambuolys (Melolonta melolonta).

Cockchafer (Melolonta melolonta).

Stamb?s iknosparniai brown owl(Nyctalus noctula) go v?lyvasis �ik�nys (Eptesicus serotinus) pavasar? sugauna nemaai stambi? vabzdi? kenk?j? grambuoli? (Melolonta melolonta). Vienas v?relis j? per nakt? su?da daugiau kaip 20. Only the famous cave Braken (Texas, U.S.) living in Brazil laisvauodegiai bats (Tadarida brasiliensis), who? ?ia priskai?iuojama apie 20 milijon?) per nakt? nutveria 200 ton? vabzdi?. Iskrid? i olos, dalis v?reli? pakyla ? 3 km aukt? ir skrenda iekoti maisto net u 50 km.

Tad ?sivaizduokite kas atsitikt?, jei iknosparni? nelikt?…

Google GmailEmailFacebook