Brandto pel?ausis (Myotis brandtii Eversmann, 1845) – mažas šikšnosparnis. K?no ilgis – 35 – 50 mm, atstumas tarp sparn? tarpugali? – 210 – 255 mm, k?no mas? – 5 – 9 g. Kailiukas pilkai rudas, bet pasitaiko ir beveik juod?. Jauni individai paprastai b?na tamsesni. Santykinai ilgoki plaukai. Snukutis ir ausys tamsesn?s nei k?nas. Ausys neilgos. Kadangi Brandto pel?ausis labai panašus ? ?suot?j? (už pastar?j? šviesesnis), literat?roje minimi kartu (Branto/?suotasis pel?ausis (M. brandtii/mystacinus). Kaip atskiros r?šys išskirtos 1970 m. Užfiksuota, kad Rusijoje šios r?šies šikšnosparnis išgyveno ilgiau nei 41 metus.

   Skleidžiamo ultragarso dažnis – 50 kHz (42 -69 kHz). Skleidžiami garsai ramesni nei vandeninio pel?ausio. Maitintis išskrenda anksti, keliolika minu?i? po saul?s laidos.

   Užsienio literat?roje minima, kad šie šikšnosparniai šiltuoju met? laiku gyvena miškingose vietov?se, dažnai prie vandens telkini?. Slepiasi pastatuose, retsykiais medži? drev?se, inkiluose. Šiltuoju met? laiku Lietuvoje Brandto šikšnosparnis ultragarsiniu detektoriumi registruotas tik por? kart?, ta?iau žiem? kai kuriose žiemaviet?se tai ?prasta šikšnosparni? r?šis. Netolimas migrantas, ta?iau yra atvej?, kad ? žiemaviet? skrido 200 km. Žiemaviet?se aptinkamas pavieniui ir grupel?mis po 10 – 60 individ?, neretai kartu su vandeniniais ar Natererio p?l?ausiais.

Google GmailEmailFacebook