Brandto pel?ausis (Myotis brandtii Eversmann, 1845) - A small bat. K?no ilgis ďż˝ 35 – 50 mm, atstumas tarp sparn? tarpugali? – 210 – 255 mm, k?no mas? – 5 – 9 g. The coat is gray-brown, bet pasitaiko ir beveik juod?. Jauni individai paprastai b?na tamsesni. Relatively little long hair. Snukutis ir ausys tamsesn?s nei k?nas. The ears are very long. Kadangi Brandto pel?ausis labai panašus ? ?suot?j? (už pastar?j? šviesesnis), literat?roje minimi kartu (Branto/?suotasis pel?ausis (M. brandtii/mystacinus). Kaip atskiros r?šys išskirtos 1970 m. Stated, kad Rusijoje šios r?šies šikšnosparnis išgyveno ilgiau nei 41 years.

   Skleidžiamo ultragarso dažnis – 50 kHz (42 -69 kHz). Skleidžiami garsai ramesni nei vandeninio pel?ausio. Eating flies early, keliolika minu?i? po saul?s laidos.

   Užsienio literat?roje minima, kad šie šikšnosparniai šiltuoju met? laiku gyvena miškingose vietov?se, dažnai prie vandens telkini?. Hiding in buildings, retsykiais medži? drev?se, nesting-boxes. ďż˝iltuoju met? laiku Lietuvoje Brandto šikšnosparnis ultragarsiniu detektoriumi registruotas tik por? kart?, ta?iau žiem? kai kuriose žiemaviet?se tai ?prasta šikšnosparni? r?ďż˝is. In the recent migrant, ta?iau yra atvej?, that ? žiemaviet? skrido 200 km. Žiemaviet?se aptinkamas pavieniui ir grupel?mis po 10 – 60 individ?, neretai kartu su vandeniniais ar Natererio p?l?ausiais.

Google GmailEmailFacebook