Europinis pla?iaausis (Barba Stella barbaric TellusSchreber, 1774) yra mažas šikšnosparnis – weighing 6-13 g, k?no ilgis – about 5 cm, atstumas tarp i�skleist? sparn? tarpugali? – 245 – 290 mm. Viršutin? kailiuko dalis tamsiai ruda, Almost Black. Plauk? galiukai sidabro spalvos, tarsi apšarmoj?. Pasaulyje juodos spalvos šikšnosparni? yra vos vienas kitas, Be to, viršugalvyje aus? pakraš?iai prie kaktos susieina, tad pagal šiuos požymius jau iš pirmo žvilgsnio galima atskirti nuo kit? r?�i? �ik�nosparni?. Plikos snuku?io ir aus? vietos taip pat juodos. While assigned lygianosiams bats, bet snuku?io viršuje yra labai daili, aptaki ?duba. Akys nedidel?s, Teeth small, Wings short, ta?iau plat?s, sharp ends. lives it up 22 met?.

The strongest emitted ultrasonic waves are 33 (32 – 36) kHz. Seldom is heard a bat detector, nes skleidžiami garsai nestipr?s. Starts to fly 30 – 60 my. po saul?s laidos ir dar kart? pary?iui. Flies fast, aggressively, o kartais l?or, masterly. Dažniausiai medžioja tarp medži?, medyn? pakraš?iais, kartais virš vandens ar virš medži? vir�?ni?.

It is rare in Europe and Lithuania bat. Europini? pla?iaausi? gyvenamoji vieta – miškai. Dienos metu jie slepiasi drev?se, medini? pastat? sien? crevices, pal?p?se, pastog?se, the bridges. Ruden? užsuka ir ? gyvenvietes bei didesnius miestus, kur slepiasi nam? tarpulang?se. Daugiau duomen? apie šiuos šikšnosparnius surenkama šaltuoju met? laiku žiemaviet?se – ?ia aptinkami nuo spalio pradžios iki kovo–balandžio m?nesio kolonijomis iki 200 individ?. Šie gyv?n?liai atspar?s šal?iams, tod?l juos galima aptikti po�emiuose, r?siuose, kur temperat?ra svyruoja nuo -4 two +9 C, dr?gnumas 75�100%.��iltuoju met? laiku steb?tas vos vien? kit? kart?. Supposedly, kad �ios r?�ies �ik�nosparniai vasar? slepiasi po at�okusia ?�uolo �ieve, buildings. Veisimosi metu patel?s buriasi ? 10�20 individ? kolonijas. Bir�elio m?nes? jos atsiveda 1�2 jauniklius. Patinai �iuo metu gyvena pavieniui arba ma�omis grupel?mis.

Google GmailEmailFacebook