Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii Keyserling et Balsius, 1839) – vidutinio didumo šikšnosparnis. K?no ilgis – 50 – 60 mm, plotis sparn? tarpugaliuose – 240 – 290 mm, k?no mas? – 7 – 13 g. Jo viršutin? dalis juosvai ruda, apatin? – gelsvai ruda, kailiukas šiek tiek gauruotas. Apie ausis yra gelsvai rud? plauk? ir pagal š? požym? lengvai skiriamas nuo kit? šikšnosparni?. Paženklint? žv?reli? aptikta 14,5 met? amžiaus. Panašiausias ? dvispalv? plikšn?.

Stipriausi? ultragars? dažnis – 30 kHz. Maitinasi atvirose vietose: mišk? aikštel?se, parkuose, virš žibint?, virš vandens telkini?. Paprastai skraido medži? lajos, medži? virš?ni? aukštyje. Skrydis greitas, veržlus, su staigiais pos?kiais. Maitintis išskrenda anksti ir paprastai medžioja du kartus per nakt? – vakare ir pary?iais.

Lietuvoje sutinkami tiek šiltuoju, tiek šaltuoju met? laikais. Vasar? laikosi žmoni? gyvenviet?se, ta?iau didesni? miest? vengia. Dienoja pastatuose. Retsykiais pavieniai individai aptinkami ir malk? rietuv?se, inkiluose. Lietuvoje tiek didel?se, tiek mažose žiemaviet?se kasmet yra aptinkami tik po kelet? individ?, nors tur?t? b?ti daugiau. Renkasi sausas, šaltas sl?ptuves.

Google GmailEmailFacebook