Northern ŠIKŠNYS (Eptesicus nilssonii Keyserling et Votes, 1839) - Medium size bat. K?no ilgis ďż˝ 50 – 60 mm, plotis sparn? tarpugaliuose ďż˝ 240 – 290 mm, k?no mas? – 7 – 13 g. Jo virďż˝utin? dalis juosvai ruda, apatin? ďż˝ gelsvai ruda, fur a bit hairy. Apie ausis yra gelsvai rud? plauk? ir pagal ďż˝? poďż˝ym? lengvai skiriamas nuo kit? ďż˝ikďż˝nosparni?. Paďż˝enklint? ďż˝v?reli? aptikta 14,5 met? amďż˝iaus. Panaďż˝iausias ? dvispalv? plikďż˝n?.

Stipriausi? ultragars? da�nis � 30 kHz. Feed in open areas: mi�k? aik�tel?se, parks, vir� �ibint?, vir� vandens telkini?. Paprastai skraido med�i? lajos, med�i? vir�?ni? auk�tyje. Fast Flight, dashing, su staigiais pos?kiais. Maitintis i�skrenda anksti ir paprastai med�ioja du kartus per nakt? � vakare ir pary?iais.

Lithuania met in both warm, tiek �altuoju met? laikais. Vasar? laikosi �moni? gyvenviet?se, ta?iau didesni? miest? vengia. Dienoja buildings. Retsykiais pavieniai individai aptinkami ir malk? rietuv?se, nesting-boxes. Lietuvoje tiek didel?se, tiek ma�ose �iemaviet?se kasmet yra aptinkami tik po kelet? individ?, nors tur?t? b?ti daugiau. Prefer dry, �altas sl?ptuves.

Google GmailEmailFacebook