Pipistrelle dwarf (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) � ma�iausias m?s? kra�to �ik�nosparnis. K?no ilgis � 38 45 mm, atstumas tarp i�skleist? sparn? tarpugali? 200 234 mm, k?no mas? 4 7 g. Light brown fur (sandy). Apatin? k?no pus? gerokai �viesesn?, full beige.

Stipriausias skleid�iam? ultragars? da�nus � 42 47 kHz. Flying start 20 30 my. po saul?s laidos, sometimes when the sun goeth down. Fast Flight, fickle, often human height. Feeding near the water, parks, mi�k? pakra�?iuose. Kai vabzd�i? ma�ai, prey till dawn, and some more - 1-2 val. sugr?�ta ? sl?ptuv?, o pary?iui v?l i�skrenda.

Lithuania fairly common, ta?iau sutinkamas tik �iltuoju met? laiku. �v?relio paplitimas, ecology and ethology in little-explored. U�sienio literat?roje nurodoma, kad �ik�niukas nyk�tukas da�niausiai ?sikuria pastatuose (often - new) ir tik retsykiais slepiasi med�i? receiver, crevices, nesting-boxes.

Per nakt? su?da 3000 5000 uod? ir kit? smulki? vabzd�i?.�Patinai toli nemigruoja, o lieka ar?iau �iemojimo viet?, tod?l Lietuvoje patinai negyvena.

Google GmailEmailFacebook