In?lyvasis �ik�nys (Eptesicus serotinus, Schreber, 1774) - Large, antras pagal dyd? iknosparnis Lietuvoje. K?no ilgis � 64 75 mm, atstumas tarp sparn? tarpugali? 320 380 mm, k?no mas? 15 30 g. Jo vir�utin? k?no dalis tamsiai ruda, plauk? vir�?n?l?s kartais gelsvos, apatin? k?no dalis gelsvai ruda. Jaunikliai pirmais gyvenimo metais b?na beveik juodi. Fur long hair. Sparnai plat?s. Ausys trikamp?s ir santykinai trumpos.

Emitted ultrasound - 32 kHz (25,6 42,4 kHz). Flying start 20 25 my. po saul?s laidos, and sometimes even the sun had set. Most of the colonies during the fly 10 my. o vis? iskridimas gali utrukti 30 my. Eat while flying in parks, gardens, mi�k? pakra�?iuose, m?gsta vabzdius gaudyti pakel?se prie ibint?. Flying a long way off, quietly. It hunts mostly by 2 km nuo dienojimo viet?, bet, necessary, skrenda dar por? kilometr? further.

Lietuvoje gana pla?iai paplit?s, bet danesnis tik pietin?je ir vakarin?je dalyse, o iaurin?je labai retas. Dienoja buildings, retsykiais medi? drev?se. Patel?s m?gsta susiburti ? dideles po 20 60, and sometimes 100 individ? veisimosi kolonijas pastatuose. Neretai kolonijos aptinkamos bany?i? bok�tuose. It is close to the migrant, bet yra duomen?, kad paenklinti v?reliai ? iemavietes skrido 300 km. ?prastin?se iknosparni? iemaviet?se (underground, r?siuose) are seldom seen and it's only single individuals. Supposedly, kad grei?iausiai iemoja nam? ertm?se, ventilation openings, kur oro temperat?ra 2 4 laipsniai pagal Celcij?. Tai vienas i nedaug iknosparni?, kurie gali iemoti sausose ir altose iemaviet?se.

Google GmailEmailFacebook