Gynybinis įtvirtinimasJuodulys miške – tai karo laikus menantis bunkeris, vienas iš per Lietuvą, Lenkiją, Baltarusiją ir Ukrainą planuotos nutiesti fortifikacinės linijos statinių. Reikšmingu kariniu įtvirtinimu jis netapo. Buvo viltis, kad šikšnosparniai žiemoti įsikurs, tačiau ir jiems nepatiko – apžiūrėjus visus viduje esančius plyšelius aptikti tik trys pavieniui žiemojantys šikšnosparniai.r visi trys skirtingų rūšių – šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssoni), vėlyvasis šikšnys (Eptesicus serotinus) ir vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii). Tikėtina, kad šiame statinyje šikšnosparniams žiemoti per šalta, nes visi trys buvo gana giliai sulindę tarp vidinių patalpų esančias ventiliacijos angas. Šiaurinis šikšnys pasirinko šaltesnę aplinką – buvo betoninės angos pakraštyje, o štai vandeninis pelėausis ir vėlyvasis šikšnys įsitaisė kur kas giliau medžiu dengtose angose. O žiūrint į vėlyvojo šikšnio pasirinkimą negali nesistebėti, kaip jis sutilpo 6 cm pločio angoje.

Vėlyvasis šikšnys

Google GmailEmailFacebook