DSCF1163Šikšnosparni? likimui neabejingiems žmon?ms dovanojamas ženkliukas, kur? išleido Lietuvos gamtos fondas (LGF), ?gyvendindamas Vilniaus miesto savivaldyb?s visuomen?s aplinkosauginio švietimo programos projekt? „Susipažinkite – šikšnosparniai“ ir bendradarbiaudamas su Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugija (ŠALD).

Google GmailEmailFacebook